GOPÇU

sif. Bir şeyi həddən artıq şişirdərək danışmağa, özü, öz işləri haqqında mübaliğə ilə danışmağa adət etmiş adam.
Şamdan bəy yalançı, gopçu, nankor, xain, fırıldaqçı bir adamdır. M.Arif.

// Yalançı, uydurmaçı.
[Əmiraslan ağa:] Yoxsa gopçu Ədilin sözündən xofa düşmüsünüz? S.S.Axundov.

GOPCUL
GOPÇULLUQ

Digər lüğətlərdə