GURP

təql. Ağır bir şey düşdükdə çıxan səs.
◊ Ürəyi gurp eləmək – bax ürəyi gup eləmək (“gup”da).
GURLAYICI
GURPADAN

Digər lüğətlərdə