HAKİMİYYƏT

1. HAKİMİYYƏT [Şamo:] Ancaq bu tüfəngləri hər iki tərəfdə içəri döndərsinlər, hakimiyyət bizlərin olsun (S.Rəhimov); HÖKMRANLIQ Xosrov: Nə gördüm bu dünyada mən; Nə verdi Xosrova bu hökmranlıq (S.Vurğun); DİKTATURA, HÖKMRAN.

2. hakimiyyət bax hökumət

HAKİM
HAKİMLİK

Digər lüğətlərdə