HALQALAMAQ

f.
1. xüs. Yerdəyişmə istiqaməti və sürəti, ömürlərinin uzunluğu və s. üzərində elmi müşahidə aparmaq məqsədilə quşların ayağına və balıqların quyruğuna nişanlanmış halqa taxmaq. Köçəri quşların ayaqlarını halqalamaq.
2. Ziyanvericilərdən qorumaq üçün ağacların gövdəsinə dairəvi şəkildə qatran və s. sürtmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • HALQALAMAQ dövrələmək
HALQALAMA
HALQALANMA

Digər lüğətlərdə