HOPLATMA

Hoplatmaq”dan f.is.
HOPLAŞMAQ
HOPLATMAQ

Digər lüğətlərdə