İBARƏT

mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş.
İBADULLA
İBİ

Digər lüğətlərdə