İGİDPAŞA

igid paşa, qəhrəman paşa; igid kimi oğlan.
İGİDXAN
İHLİMAN