İKİBAŞLI

s. two-headed; ~ qartal two-headed eagle, double eagle

İKİBAŞA
İKİBİR

Digər lüğətlərdə