İKRAMƏDDİN

dinin hörməti, dinin ehtiramı.
İKRAMALI
İKRAMƏLİ