İKRAMƏLİ

Əli ehtiramı; Alı hörməti.
İKRAMƏDDİN
İQAMƏT