İMAMƏT

imamlıq, məzhəb işlərinə rəhbərlik etmə, dini rəhbərlik, imam vəzifəsi.
İMAMƏLİ
İMAMHƏSƏN

Digər lüğətlərdə