İNABƏT

İNABƏ(T)

ə. 1) tövbə etmə; tövbə; 2) bir mürşidin təriqətinə daxil olma.

İNABƏ
İNAD

Digər lüğətlərdə