İQAMƏT

ə. 1) sakit olma, yaşama; 2) dövlət idarəsinin və s. yerləşdiyi yer; 3) azançının camaatı namaza çağırması.

İQAMƏ
İQAMƏTGAH

Digər lüğətlərdə