İQTİSADİ

прил. экономикадихъ галаз алакъалу тир, майитшатдиз талукь тир; экономика чирунихъ галаз алакъалу тир; экономикадин, мадаратвилин.
İQTİSADÇILIQ
İQTİSADİYYAT

Digər lüğətlərdə