İSABƏT

ə. 1) rast gəlmə, yerini tapma; 2) doğru rəydə olma, düzgün fikir yürütmə; 3) çox münasib, çox gözəl; 4) düz nişan alma; sərrastlıq; 5) məqsədə nail olma.

İRZÜ NAMUS
İSAD

Digər lüğətlərdə