İSLAH

I. i. amendment; correction; mətni ~ etmək to amend the text

II. s. reformatory, corrective, correctional; ~ koloniyası reformatory; amer. approved school

İSLADILMIŞ
İSLAHAT

Digər lüğətlərdə