İSLAH

ə. 1) yaxşı hala salma; yaxşılaşdırma; 2) nöqsan və eyiblərini düzəltmə.

İSQAT
İSLAHAT

Digər lüğətlərdə