İZ

i. track, footprint, footstep; məc. trace, sign, vestige; təzə / yeni ~ lər fresh tracks / footprints; bir kəsi ~ə salmaq to put* smb. on trail (of); ~ə düşmək to come* upon the tracks, to find* traces (of); məc. to get* on the tracks / trail (of); bir kəsin ~i ilə getmək to follow in the tracks of smb.; (elm sahəsində) to follow in smb.’s footsteps; ~i itirmək to lose* track (of); zəhmətin ~ləri signs of labour; daha erkən mədəniyyət ~ləri vestiges of an earlier civilization

İYŞƏKİLLİ
İZAFƏT

Digər lüğətlərdə