İZ

1. İZ (müxtəlif mənalarda) ..torpağın üzərində təzəcə ceyran izləri aydın görünürdü (M.Rzaquluzadə); LƏPİR Ləpirlər salaraq uzağa getdin; Bilib görmədiyin torpağa getdin (M.Rahim); RƏD (dan.) Çayın üstündə köhnə, dar bir körpü vardı, üstündə isə mal-qara rəddindən başqa heç bir təkər-filan izi görünmürdü (İ.Əfəndiyev).

2. iz bax nişanə 1

İYRƏNMƏK
İZAH

Digər lüğətlərdə