JE

f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

JALƏ
JƏNDƏ

Digər lüğətlərdə