KÜDÜL

(Cəbrayıl)
quyruqsuz. – Bu öküz küdüldü
KÜDRÜ
KÜDÜRÜ

Digər lüğətlərdə