KÜKÜNMƏX’

(Çənbərək)
1. sığınmaq
2. arxalanmaq. – Yavər Usuvaja kükünüf dolanır
KÜKÜ
KÜLATAN