KAĞÇI

(Şərur)
alaq edən, kətmənçi. – Kağçılar da vər başında durmıllar
KAĞANNIX
KAĞLAMAX