KAĞALA

(Ağbaba)
kiçik səbət. – Qoyunnara bir kağala ot verdim
KAĞAL
KAĞALAX

Digər lüğətlərdə