KAĞALLIX

(Tovuz)
tənbəllik. – Qırmızı Meyti kağallıxda təx’di, o:nçun da qojalmır
KAĞALAX
KAĞAN