KAĞANNIX

(Şəmkir)
boyunduruğun üst hissəsi üçün yararlı ağac. – Dağe:dəji:x’, yaxşı kağannıx gətirejəm
KAĞANNAMAX
KAĞÇI