KAĞANNAMAX

(Çənbərək)
arabanın qolunu qayışla boyunduruğa birləşdirmək, bağlamaq. – Durum haravıyı kağannıyım, tezdən qoşax haylıyax
KAĞANQIRAN
KAĞANNIX