KAĞLAMAX

(Şərur)
alaq etmək. – Kərdi-kərdi <lək> kağlaram
KAĞÇI
KAH