KAŞİF

f. kəşf edən, açan, meydana çıxaran. Kaşifi-əsrar sirləri kəşf edən, sirləri açan.

KAŞ
KAŞİFİ

Digər lüğətlərdə