KAHİNANƏ

ə. və f. kahin kimi, özünü kahinə oxşadaraq.

KAHİN
KAHİNƏ

Digər lüğətlərdə