KAHİN

ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik.

KAHİL
KAHİNANƏ

Digər lüğətlərdə