KAKƏ

(Zaqatala)
xəmir xörəklərindən birinin adı
KAXI
KAKROÇİK