KAKİLŞİKƏN

f. kəkili qıvrım, qıvrımsaçlı, saçı buruq-buruq.

KAKİLBAZ
KAKUL