KAKİLBAZ

f. kəkili ilə məşğul olan, saçına çox qulluq edən.

KAKİL
KAKİLŞİKƏN