KAKROÇİK

(Kəlbəcər)
hülqum. – Tütərəm sənin kakroçikinnən, o qədər vurərəm ki, lap ölərsən
KAKƏ
KAKUR