KALAFƏTİR

(Salyan)
acımamış xəmirdən bişirilən qalın lavaş. – Xama acımasa da, apar kalafətir elə ye
KALAFALIX
KALAFIR