KALAFALIX

(Xanlar, İmişli, Kəlbəcər)
xarabalıq. – O vaxdı o kalafalıxda da oluflar, buanda düzdə də oluflar (Xanlar); – Quzu kalafalıxda otdor (İmişli)
KALAFA
KALAFƏTİR