KALBƏR

(Bakı)
qanmaz. – Nə kalbər adamdu
KALAVAT
KALÇA