KAMİLƏN

ə. bütün, tamamilə, büsbütün, hamılıqla.

KAMİLƏ
KAMİLÜSSEYR

Digər lüğətlərdə