KARDİDƏ

f. iş görmüş, təcrübəli, işdə sınanmış.

KARDAN
KARFƏRMA