KARDAN

f. iş bilən, iş anlayan // işdən xəbəri olan.

KARBAR
KARDİDƏ

Digər lüğətlərdə