KARGÜZAR

f. 1) iş bacaran, işin öhdəsindən gələn; 2) işlər müdiri; 3) texniki katib; mirzə.

KARGİR
KARXANƏ

Digər lüğətlərdə