KATİBANƏ

ə. və f. gözəl surətdə yazılmış, yaxşı qələmə alınmış.

KATİB
KATİBƏ