KAZİBANƏ

ə. və f. yalançı kimi, fırıldaqçı şəklində.

KAZİB
KAZİM