KEYFƏR

f. 1) cəza; 2) cinayət; 3) cinayət məcəlləsi.

KEYFƏMAYƏŞA
KEYFİ