Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏACİB

  ə. «ücubə» c. möcüzələr; qəribə şeylər

  Tam oxu »
 • ƏACİM

  ə. «əcəm» c. 1) ərəb olmayanlar; 2) iranlılar

  Tam oxu »
 • ƏADİ

  ə. «əda» c. düşmənlər, rəqiblər

  Tam oxu »
 • ƏALİ

  ə. «əla» c. 1) əlalar, yaxşılar; 2) m. böyük adamlar, böyüklər

  Tam oxu »
 • ƏAZİM

  ə. «əzim» c. böyüklər, əzəmətlilər

  Tam oxu »
 • ƏB

  ə. ata

  Tam oxu »
 • ƏBA

  ə. əba

  Tam oxu »
 • ƏBABİL

  ə. dağ qaranquşu

  Tam oxu »
 • ƏBAD

  ƏB’AD ə. «böd» c. uzaqlar

  Tam oxu »
 • ƏBALİSƏ

  ə. «iblis» c. iblislər

  Tam oxu »
 • ƏBAPUŞ

  ə. və f. əbalı, əba geyinmiş

  Tam oxu »
 • ƏBATİL

  ə. «batil» c. batillər

  Tam oxu »
 • ƏBBASİ

  ə. 1) İranda: Şah Abbas dövründə buraxılmış sikkə; 2) Azərbaycanda və bəzi Şərq ölkələrində iyirmi qəpiklik metal pul; ab(b)ası

  Tam oxu »
 • ƏBCƏD

  ə. 1) ərəb əlifbasının ilk dörd hərfi; 2) əlifba; 3) müəyyən tarixi və ya rəqəmi ərəb hərfləri vasitəsilə ifadə etmək üsulu; 4) m

  Tam oxu »
 • ƏBCƏDXAN

  ə. və f. 1) oxuyan; 2) m. təhsilə yeni başlayan; 3) m. biliyi hələ az olan

  Tam oxu »
 • ƏBD

  ə. 1) qul, kölə; 2) məxluq, adam, insan. Əbdi-şikəm qarınqulu

  Tam oxu »
 • ƏBDAL

  ə. «bədəl» c. 1) əvəz, əvəz edən şeylər; 2) müavinlər

  Tam oxu »
 • ƏBDAN

  ə. «bədən» c. bədənlər, cəsədlər

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLBƏTN

  ə. qarınqulu

  Tam oxu »
 • ƏBƏD

  ə. 1) sonsuz zaman; 2) həmişəlik, daimilik, əbədilik

  Tam oxu »
 • ƏBƏDA

  ə. bax əbədən

  Tam oxu »
 • ƏBƏDƏ

  ə. «abid» c. abidlər

  Tam oxu »
 • ƏBƏDƏN

  ə. heç vaxt

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  ƏBƏDİ(YYƏ) ə. 1) sonu olmayan, sonsuz, tükənməz; 2) əbədi olaraq, daimi, həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏ

  ƏBƏDİ(YYƏ) ə. 1) sonu olmayan, sonsuz, tükənməz; 2) əbədi olaraq, daimi, həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏN

  ə. əbədi olaraq, həmişəlik, daimi

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  ə. sonsuzluq, həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏBƏDZİNDƏ

  ə. və f. daimi diri olan; ölməz

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  ə. 1) faydasız, xeyirsiz; 2) nahaq yerə

  Tam oxu »
 • ƏBƏSGU

  ə. və f. boş danışan, nahaq danışan

  Tam oxu »
 • ƏBƏSVAR

  ə. və f. əbəs yerə, boş yerə, nahaq yerə

  Tam oxu »
 • ƏBƏVEYN

  ə. ata-ana; valideynlər

  Tam oxu »
 • ƏBHAR

  ə. «bəhr» c. dənizlər

  Tam oxu »
 • ƏBHAS

  ə. «bəhs» c. bəhslər

  Tam oxu »
 • ƏBHƏR

  ə. 1) nərgizgülü; 2) m. gözəl göz; qəşəng, gözəl adam

  Tam oxu »
 • ƏBİD

  ə. «əbd» c. qullar, kölələr

  Tam oxu »
 • ƏBİR

  ə. xoş iy, yaxşı qoxu; ətir

  Tam oxu »
 • ƏBİRASA

  ə. və f. ətirli

  Tam oxu »
 • ƏBKAR

  ə. «bikr» c. bəkarəti, tamlığı pozulmamışlar

  Tam oxu »
 • ƏBKƏM

  ə. bax əbsəm

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  ə. axmaq, sarsaq

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHANƏ

  ə. və f. axmaqcasına, sarsaq kimi

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHFƏRİB

  ə. və f. axmaqları aldadan, ağılsızların inana biləcəyi

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHİ

  ə. axmaqlıq, sarsaqlıq

  Tam oxu »
 • ƏBLƏQ

  ə. 1) alaca, ala, ala-bula; 2) ayağı ala (heyvan haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏBNA

  ƏBNA’ ə. «ibn» c. oğullar

  Tam oxu »
 • ƏBNİYƏ

  ə. «bina» c. binalar

  Tam oxu »
 • ƏBR

  f. bulud. Əbri-neysan neysan buludu, yağmurlu bulud; əbri-tirə qara bulud

  Tam oxu »
 • ƏBRAR

  ə. 1) doğruçu adam; 2) nəcib adam; 3) müqəddəs adam

  Tam oxu »
 • ƏBRƏ

  f. paltar və ya papağın üzü

  Tam oxu »