LÜLƏKABAB

is. Döyülmüş ətdən bişirilən lülə şəklində kabab.
Qurban qoyunun ətindən qız evi oğlan evinə lüləkabab, girs və dolma göndərər… R.Əfəndiyev.
[Səfərəli:] Qabaqcadan verrəm lüləkabab, ondan sonra plov. N.Vəzirov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜLƏKABAB lüləkabab bax kabab
LÜLƏ-LÜLƏ
LÜLƏKABABLIQ

Digər lüğətlərdə