LÜLƏLƏMƏ

Lülələmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜLƏLƏMƏ bükmə
LÜLƏKABABLIQ
LÜLƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə