LÜLƏLƏNMƏ

Lülələnmək”dən f.is.
LÜLƏLƏMƏK
LÜLƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə