LÜLƏLƏNMİŞ

f.sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça. Lülələnmiş kağız.
– …Üç nəfər memar köməkçiləri qoltuqlarında lülələnmiş kağız sarıqları içəri girdilər. S.Rəhimov.
Vahid lülələnmiş cürbəcür kağızları bir-bir nəzərdən keçirib oturdu. Mir Cəlal.

LÜLƏLƏNMƏK
LÜLƏLİK

Digər lüğətlərdə